Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie  objednanej zásielky a pre komunikaáciu so zákazníkom.Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie zlučiteľný stýmito účelmi predaja.Doba uchovania je 10 rokov  a dotknutá osoba môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas a je to povinná bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Zákony a predpisy: - zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov
späť